Welkom

Soms gaat het leren of de ontwikkeling van een kind niet vanzelf en is er ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan geboden worden in de vorm van Remedial Teaching (RT) of individuele begeleiding. RT Praktijk Hoorn kan deze ondersteuning bieden. RT Praktijk Hoorn biedt haar diensten aan zowel ouders/verzorgers als scholen.


RT praktijk Hoorn richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd en adviseert en begeleidt leerlingen die door leer- en/of gedragsproblemen onder hun kunnen presteren. Ook leerlingen die veel hoger dan gemiddeld presteren hebben soms baat bij remedial teaching. De aanpak van RT Praktijk Hoorn is gericht op een zo vroeg mogelijke onderkenning en begeleiding op maat. Tijdige aanpak is bepalend voor het plezier van de leerling op school maar ook voor de keuze van de juiste vervolgopleiding.


RT praktijk Hoorn biedt individuele hulp aan leerlingen met leerproblemen en leerstoornissen. Beide groepen laten problemen zien in de leergebieden:

  • Lezen
  • Spelling
  • Schrijven
  • Rekenen
  • Concentratie en/of werkhouding

Bij leerlingen met een leerstoornis kunnen we spreken van : dyslexie – dyscalculie – NLD

Ook voor leerproblemen gerelateerd aan Autisme of Ad(h)d kunt u bij RT praktijk Hoorn terecht.


RT praktijk Hoorn besteedt tijdens de begeleiding aandacht aan verschillende sociaal-emotionele aspecten, die een rol kunnen spelen. Voorbeelden hiervan zijn problemen met werkhouding of concentratie en gevoelens van onzekerheid of faalangst.


RT praktijk Hoorn kan op verzoek van de school en/of de ouder(s) kinderen met een budget op basis van Leerling Gebonden Financiering (een ‘rugzak’) of P.G.B. begeleiden.